English БългарскиEnglish

ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА 

Юридическа компания “Шамбала Консулт” ООД  осъществява висококвалифицирано правно обслужване на български и чуждестранни компании при участие в процеси по защита на конкуренцията и процедури по разрешаване на концентрации на стопанска дейност пред Комисията за защита на конкуренцията, както и консултантска дейност и представителство пред компетентните органи по следните въпроси от областта на конкурентното право:

  • Монополно и господстващо положение на пазара;
  • Държавно въздействие върху предприятия при установена злоупотреба с монополно положение;
  • Забранени споразумения, решения и съгласувани практики;
  • Концентрация на стопанска дейност;
  • Нелоялна конкуренция;