БългарскиEnglish

ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АРБИТРАЖ

По отношение на казуси отнесени пред съд, адвокатите на компанията осъществяват процесуално представителство на физически и юридически лица пред всички съдебни инстанции по наказателни, граждански и търговски дела. Юридическа компания “Шамбала Консулт” ООД има утвърдена практика в изготвянето на арбитражни клаузи и споразумения за извънсъдебно решаване на спорове.

Дружеството разполага с експерти в областта на арбитражното право и процес, изготвя цялата необходима документация и представлява клиенти, както пред български арбитражни институции, така и пред международни такива в сътрудничество с утвърдени в сферата чуждестранни колеги.