Свърженте се с нас 02/ 986 39 56

Правни услуги


Търговско и дружествено право

Недвижими имоти и инвестиции

Процесуално представителство и арбитраж

Административно- правни услуги и процес

Търговски марки и авторско право

Защита на конкуренцията

Банки и застраховане

Данъчно право и митнически режим

Банки и застраховане

Юридическа компания “Шамбала Консулт” ООД осъществява правни консултации и посредническа дейност при осигуряване на банково финансиране за инвестиционни проекти на търговски дружества. Дейността на дружеството в тази област включва изработване на кредитни и гаранционни споразумения, участие в преговори, придвижване на необходимите административни процедури за влизане в сила на сделките, както и подготовка на цялостната документация, свързана със сключването и изпълнението на договорите за кредит. Значителна част от дейността на дружеството в тази сфера обхваща проекти с участието на някои от най-големите български, чуждестранни и международни финансови институции.

Нашата компания извършва правни консултации и посредничество при сключване на застрахователни договори и защита правата на застрахованите при настъпване на злополука или друго застрахователно събитие; както и при сключването на имуществени застраховки. Дейността на дружеството е свързана преимуществено с консултации в сферата на следните застрахователни дейности:

Общо застраховане

  • Автомобилно застраховане
  • Имуществено застраховане
  • Застраховане на отговорности, финансови загуби и гаранции
  • Застраховки при пътуване

Животозастраховане

  • Застраховки „Живот”
  • Застраховки „Злополука”

Компанията предлага и представителство пред застрахователни компании във връзка с признаване и изплащане на застрахователни обезщетения.

 

ави Димитров основава адвокатска кантора „Димитров и Партньори“ през 1993 г.

През 2011 г. кантората се преструктурира в адвокатско дружество по реда на Закона за адвокатурата.