Свърженте се с нас 02/ 986 39 56

Правни услуги


Търговско и дружествено право

Недвижими имоти и инвестиции

Процесуално представителство и арбитраж

Административно- правни услуги и процес

Търговски марки и авторско право

Защита на конкуренцията

Банки и застраховане

Данъчно право и митнически режим

Търговски марки и авторско право

Компанията ни е специализирана в областта на защита на търговските марки и авторското право. Дейността ни в тази сфера намира израз в следните насоки:

Търговска марка:

 • Подготовка на заявка за търговска марка
 • Представителство пред Патентно Ведомство относно заявка за търговска марка или регистрирана търговска марка
 • Отмяна / заличаване на регистрирана търговска марка

Съдебни спорове:

 • Правни консултации при нарушения на интелектуалната собственост
 • Процесуално представителство при съдебни дела

Гранични мерки за закрила:

 • Подготовка и представяне на молба в Агенция Митници за въвеждане на гранични мерки за закрила
 • Осъществяване на запор върху стока, която е задържана при внос/износ без разрешение

Международно представителство

 • Патент – РСТ
 • Европейски Патент
 • Търговска марка – Мадридска система
 • Дизайн – Хагска система