Свърженте се с нас 02/ 986 39 56

Правни услуги


Търговско и дружествено право

Недвижими имоти и инвестиции

Процесуално представителство и арбитраж

Административно- правни услуги и процес

Търговски марки и авторско право

Защита на конкуренцията

Банки и застраховане

Данъчно право и митнически режим

Защита на конкуренцията

Юридическа компания “Шамбала Консулт” ООД  осъществява висококвалифицирано правно обслужване на български и чуждестранни компании при участие в процеси по защита на конкуренцията и процедури по разрешаване на концентрации на стопанска дейност пред Комисията за защита на конкуренцията, както и консултантска дейност и представителство пред компетентните органи по следните въпроси от областта на конкурентното право:

  • Монополно и господстващо положение на пазара;
  • Държавно въздействие върху предприятия при установена злоупотреба с монополно положение;
  • Забранени споразумения, решения и съгласувани практики;
  • Концентрация на стопанска дейност;
  • Нелоялна конкуренция;