Свърженте се с нас 02/ 986 39 56

За компанията

“ШАМБАЛА КОНСУЛТ” ООД е основана като юридическа компания през 1994г. Нашите специалисти и дългогодишен опит ни позволяват да прдложим компетентно юридическо обслужване на клиентите ни главно в сферите на търговското, облигационното и гражданското право, в цялостния инвестиционен процес при сделки с недвижими имоти и ценни книги, а така също и при подготовка, участие и обжалване на обществени поръчки. 
Основните принципи, от които се ръководи нашата компания са:

 

ГЪВКАВОСТ, КАЧЕСТВО И ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД!

Основно наше правило е да се подготви индивидуално решение на всеки конкретен случай, съобразено с различните интереси и особености на всеки наш клиент.