Свърженте се с нас 02/ 986 39 56


Търговско и дружествено право

Юридическа компания “Шамбала Консулт” ООД осъществява висококвалифицирано правно обслужване на български и чуждестранни компании в тяхната ежедневна търговска дейност.

Прочетете повече

Недвижими имоти и инвестиции

Компанията предлага висококвалифицирано правно обслужване и представителство пред компетентните органи по въпроси от областта на вещното право.

Прочетете повече

Процесуално представителство и арбитраж

“Шамбала Консулт” ООД има утвърдена практика в изготвянето на арбитражни клаузи и споразумения за извънсъдебно решаване на спорове.

Прочетете повече

Процесуално представителство и арбитраж

Осъществяваме процесуално представителство на физически и юридически лица пред всички съдебни инстанции по наказателни, граждански и търговски дела.

Прочетете повече

Административно- правни услуги и процес

Натрупаният опит на част от екипа ни от работата им в държавната администрация ни прави полезни консултанти и специалисти в областта на административното право в България.

Прочетете повече

Търговски марки и авторско право

Компанията ни е специализирана в областта на защита на търговските марки и авторското право. Дейността ни в тази сфера намира израз в търговски марки, съдебни спорове, гранични мерки за закрила и международно представителство.

Прочетете повече

Банки и застраховане

Осъществяваме правни консултации и посредническа дейност при осигуряване на банково финансиране за инвестиционни проекти на търговски дружества.

Прочетете повече

Данъчно право и митнически режим

“Шамбала Консулт” ООД извършва дейност, свързана с данъчно-правния статус и данъчното облагане на юридически лица.

Прочетете повече