Свърженте се с нас 02/ 986 39 56

Правни услуги


Търговско и дружествено право

Недвижими имоти и инвестиции

Процесуално представителство и арбитраж

Административно- правни услуги и процес

Търговски марки и авторско право

Защита на конкуренцията

Банки и застраховане

Данъчно право и митнически режим

Процесуално представителство и арбитраж

По отношение на казуси отнесени пред съд, адвокатите на компанията осъществяват процесуално представителство на физически и юридически лица пред всички съдебни инстанции по наказателни, граждански и търговски дела. Юридическа компания “Шамбала Консулт” ООД има утвърдена практика в изготвянето на арбитражни клаузи и споразумения за извънсъдебно решаване на спорове.

Дружеството разполага с експерти в областта на арбитражното право и процес, изготвя цялата необходима документация и представлява клиенти, както пред български арбитражни институции, така и пред международни такива в сътрудничество с утвърдени в сферата чуждестранни колеги.